Stowarzyszenie BORIS
ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa
tel. 22 620 31 92, 22 890 94 49
e-mail: boris@boris.org.pl
www.boris.org.pl

Łukasz Wachowski – koordynator projektu, e-mail: lukaszw@boris.org.pl
Marta Henzler – specjalista ds. rekrutacji i promocji, e-mail: fundusze@boris.org.pl

Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel. 530 259 846
www.cio.slupsk.pl

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, III piętro (przy kościele św. Rocha)
15-872 Białystok
tel/fax. 085 732 28 46, 085 675 21 58
e-mail: biuro@owop.org.pl
www.owop.org.pl

Elbląskie Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Pozarządowych
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88
e-mail: eswip@eswip.pl,
Ksenia Kowalska – koordynator projektu tel. 55 642 18 85, mail k.kowalska@eswip.pl
Anna Kazimierowska – specjalista ds. rekrutacji – Tel. 55 236 27 16, mail a.kazimierowska@eswip.pllogo Fundusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.