Poniżej prezentujemy Państwu nagrania i prezentacje z webinariów, które już się odbyły.

woj. mazowieckie

11 września, Partnerstwa lokalne i partnerstwa projektowe

18 września Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków z UE

23 września Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

29 września Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

część 1

część 2

30 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

część 1

część 2

Prezentacja 11 września Partnerstwa lokalne i partnerstwa projektowe

Prezentacja 18 września Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków z UE

Prezentacja 23 września Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

Prezentacja 29 września Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Prezentacja 30 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

 

woj. warmińsko-mazurskie

14 września, Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

22 września Partnerstwa lokalne i projektowe

część 1

część 2

 

24 września Partnerstwa lokalne i projektowe

28 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

część 1

część 2

30 września Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

część 1

część 2

Prezentacja 14 września Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

Prezentacja 22 września Partnerstwa lokalne i projektowe

Prezentacja 24 września Partnerstwa lokalne i projektowe

Prezentacja 28 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

Prezentacja 30 września Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

woj. pomorskie

16 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

18 września  Projekty innowacyjne na badania i rozwój

24 września  Partnerstwo lokalne i projektowe

28 września  Partnerstwo lokalne i projektowe

29 września  Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna

 

Prezentacja 16 września Projekty innowacyjne na badania i rozwój

Prezentacja 18 września  Projekty innowacyjne na badania i rozwój

Prezentacja 24 września  Partnerstwo lokalne i projektowe

Prezentacja 28 września  Partnerstwo lokalne i projektowe

Prezentacja 29 września  Przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna