Zapraszamy na bezpłatne seminaria i warsztaty o Funduszach Europejskich 2014 – 2020 w woj. podlaskim organizowane przez Stowarzyszenie OWOP w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim oraz Hajnówce. To unikalna okazja, by systemowo przygotować się do korzystania z europejskich środków centralnych, regionalnych i lokalnych w nowej perspektywie finansowej.

Uczestniczki i uczestnicy wydarzeń dowiedzą się:
• na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie,
• jak ubiegać się o dotacje,
•  gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji Więcej »

Za nami cykl pierwszych seminariów informacyjnych o Funduszach Europejskich 2014-2020 w woj. warmińsko-mazurskim.
Frekwencja dopisała. W każdy z wydarzeń uczestniczyła maksymalna grupa osób.

Przed nami kolejne wydarzenia – 5 ogólnych seminariów informacyjnych na temat funduszy unijnych oraz 3 rodzaje warsztatów poświęconych tematyce pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej w podziale na grupy odbiorców:

  • Warsztat „Włączenie społeczne w funduszach europejskich 2014-2020” którego odbiorcami są jednostki samorządu terytorialnego, sektor rynku pracy, sektor włączenia społecznego.
  • Warsztat „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do EFS” kierowany jest do wszystkich grup docelowych: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, środowiska naukowe, sektor rynku pracy, sektor włączenia społecznego, sektor edukacji, sektor ochrony zdrowia, sektor kultury. Celem zajęć jest przekazanie umiejętności przygotowania projektu i wypełnienia wniosku aplikacyjnego.
  • Warsztat „Edukacja w funduszach europejskich 2014-2020” kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, sektora edukacji i kultury.

Więcej »