Za nami cykl pierwszych seminariów informacyjnych o Funduszach Europejskich 2014-2020 w woj. warmińsko-mazurskim.
Frekwencja dopisała. W każdy z wydarzeń uczestniczyła maksymalna grupa osób.

Przed nami kolejne wydarzenia – 5 ogólnych seminariów informacyjnych na temat funduszy unijnych oraz 3 rodzaje warsztatów poświęconych tematyce pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej w podziale na grupy odbiorców:

  • Warsztat „Włączenie społeczne w funduszach europejskich 2014-2020” którego odbiorcami są jednostki samorządu terytorialnego, sektor rynku pracy, sektor włączenia społecznego.
  • Warsztat „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do EFS” kierowany jest do wszystkich grup docelowych: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, środowiska naukowe, sektor rynku pracy, sektor włączenia społecznego, sektor edukacji, sektor ochrony zdrowia, sektor kultury. Celem zajęć jest przekazanie umiejętności przygotowania projektu i wypełnienia wniosku aplikacyjnego.
  • Warsztat „Edukacja w funduszach europejskich 2014-2020” kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, sektora edukacji i kultury.

Szczegółowy harmonogram powyższych spotkań wraz z informacją o rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

 

Jak się zgłosić?

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pod numer faksu/e mail podany w harmonogramie.

WAŻNE: Na każde z wydarzeń obowiązuje oddzielny formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc na seminariach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na wydarzenie poinformujemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ksenia Kowalska – koordynator projektu tel. 55 642 18 85, mail k.kowalska@eswip.pl

Marta Florkowska – specjalista ds. rekrutacji Tel. 89 527 73 45, mail. m.florkowska@eswip.pl

Kto prowadzi?

Maciej Bielawski – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autor i współautor ponad 100 projektów), realizacji i rozliczania projektów (koordynator projektów o łącznej wartości ok. 12 mln zł), certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).
Dagmara Bielawska – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).
Piotr Pniewski –  ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów. Koordynator projektów. Certyfikowany doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Projekt realizowany jest przez wnioskodawcę Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i współpartnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.

Pliki do pobrania:
logo Fundusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

Komentowanie zostało zamknięte.