Portal Funduszy Europejskich – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serwis RPO Województwa Mazowieckiego – http://funduszedlamazowsza.eu/

Serwis RPO Województwa Podlaskiego – http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Serwis RPO Województwa Pomorskiego – http://www.rpo.pomorskie.eu/#

Serwis RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego – http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/

logo Fundusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.