Witamy na stronie projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt zakłada organizację bezpłatnych seminariów informacyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz webinariów w 25 miastach w 4 województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Odbiorcami projektu są: przedsiębiorcy, środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany jest przez wnioskodawcę Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i współpartnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) z Białegostoku.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie i uczestnictwa w wydarzeniach projektowych.

logo Fundusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Komentowanie zostało zamknięte.