Zapraszamy na bezpłatne seminaria informacyjne na temat Funduszy Europejskich 2014 – 2020 w woj. warmińsko-mazurskim organizowane przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” w pięciu miastach: Elbląg, Olsztyn, Kętrzyn, Ełk, Iława. To unikalna okazja, by systemowo przygotować się do korzystania z europejskich środków centralnych, regionalnych i lokalnych w nowej perspektywie finansowej.

Dzięki naszym wydarzeniom edukacyjnym:

  • poznasz możliwości i wymogi nowego okresu programowania – w ramach ogólnych seminariów wprowadzających,
  • dowiesz się więcej o sposobach finansowania konkretnych działań oraz przedyskutujesz swoje pomysły na projekty, w zależności od sektora, którym działasz – w ramach warsztatów tematycznych dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji/instytucji/przedsiębiorstw,

Dla kogo?

Seminaria skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych realizacją projektów w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

 

Harmonogram seminariów informacyjnych pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020”:
• 24.07.2015 – Elbląg (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25) – brak wolnych miejsc w tym terminie
• 18.08.2015 – Elbląg (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25)
• 28.07.2015 – Kętrzyn (Hotel KOCH, ul.Sportowa 1)
• 28.07.2015 – Olsztyn (Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Marka Kotańskiego 6, sala konf.) – brak wolnych miejsc w tym terminie
• 07.09.2015 – Olsztyn (Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Marka Kotańskiego 6, sala konf.) – brak wolnych miejsc w tym terminie
• 03.08.2015 – Ełk (Sala szkoleniowa Stowarzyszenia Adelfi, ul. Maleckich 3)
• 04.08.2015 – Iława (Hotel Stary Tartak, ul. Biskupska 5)

W załączeniu harmonogram pozostałych wydarzeń.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na seminarium, prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem seminarium pod numer faksu: 55 236 27 16 lub e-mail: k.kowalska@eswip.pl, a.kazimierowska@eswip.pl

Liczba miejsc na seminariach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na wydarzenie poinformujemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Kto prowadzi?

Maciej Bielawski – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autor i współautor ponad 100 projektów), realizacji i rozliczania projektów (koordynator projektów o łącznej wartości ok. 12 mln zł), certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).
Dagmara Bielawska – ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i ewaluacji projektów. Certyfikowany trener i doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu i Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).
Piotr Pniewski –  ekspert w dziedzinie Funduszy Unijnych, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów. Koordynator projektów. Certyfikowany doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie (perspektywa finansowa 2007-2013).

Szczegółowych informacji udzielają:
Ksenia Kowalska – koordynator projektu tel. 55 642 18 85, mail k.kowalska@eswip.pl
Anna Kazimierowska – specjalista ds. rekrutacji – Tel. 55 236 27 16, mail a.kazimierowska@eswip.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Projekt realizowany jest przez wnioskodawcę Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i współpartnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.

Pliki do pobrania:
logo Fundusze
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Komentowanie zostało zamknięte.